Thông báo lỗi

  • Warning: Creating default object from empty value trong ctools_context_create_user() (dòng 46 của /home/vietthient/domains/vietthientam.com/public_html/sites/all/modules/ctools/plugins/contexts/user.inc).
  • Notice: Undefined property: stdClass::$uid trong ctools_context_create_user() (dòng 61 của /home/vietthient/domains/vietthientam.com/public_html/sites/all/modules/ctools/plugins/contexts/user.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value trong ctools_context_create_user() (dòng 46 của /home/vietthient/domains/vietthientam.com/public_html/sites/all/modules/ctools/plugins/contexts/user.inc).
  • Notice: Undefined property: stdClass::$uid trong ctools_context_create_user() (dòng 61 của /home/vietthient/domains/vietthientam.com/public_html/sites/all/modules/ctools/plugins/contexts/user.inc).
Time:
1 ngày
Địa điểm:

Tam Cốc Bích Động

Time:
3 ngày 2 đêm
Địa điểm:

Đảo Cát Bà

Time:
2 ngày 1 đêm
Địa điểm:

Bắc Giang - Chùa Bổ Đà - Hồ Khuôn Thần –

 Vườn Cây Ăn Qủa 

Time:
2 ngày 1 đêm
Địa điểm:

Đồ Sơn- Hòn Dấu

Trang