Thông báo lỗi

  • Warning: Creating default object from empty value trong ctools_context_create_user() (dòng 46 của /home/vietthient/domains/vietthientam.com/public_html/sites/all/modules/ctools/plugins/contexts/user.inc).
  • Notice: Undefined property: stdClass::$uid trong ctools_context_create_user() (dòng 61 của /home/vietthient/domains/vietthientam.com/public_html/sites/all/modules/ctools/plugins/contexts/user.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value trong ctools_context_create_user() (dòng 46 của /home/vietthient/domains/vietthientam.com/public_html/sites/all/modules/ctools/plugins/contexts/user.inc).
  • Notice: Undefined property: stdClass::$uid trong ctools_context_create_user() (dòng 61 của /home/vietthient/domains/vietthientam.com/public_html/sites/all/modules/ctools/plugins/contexts/user.inc).
  • Warning: Creating default object from empty value trong ctools_context_create_user() (dòng 46 của /home/vietthient/domains/vietthientam.com/public_html/sites/all/modules/ctools/plugins/contexts/user.inc).
  • Notice: Undefined property: stdClass::$uid trong ctools_context_create_user() (dòng 61 của /home/vietthient/domains/vietthientam.com/public_html/sites/all/modules/ctools/plugins/contexts/user.inc).

 

Số TT

Lộ Trình Thành Phố 

 

Xe 05

 

 Xe 07

 

Xe 16

 

Xe 29

 

Xe 35

 

Xe 45

 

Thời gian

 

Ghi chú

1

Bắc Ninh

900.000

1.200.000

1.600.000

1.800.000

2.500.000

3000.000

1 N

 

2

Bắc Giang

1.300.000

1.500.000

2000.000

2.300.000

2.800.000

3.300.000

1N

 

3

Lạng Sơn

1.900.000

2.500.000

3.100.000

4.100.000

4.600.000

5000.000

1N

 

4

Hải Dương

1.500.000

1.700.000

2.100.000

2.600.000

2.900.000

3.500.000

1N

 

       5

Quảng Ninh

2.000.000

2.600.000

3.100.000

3.600.000

4.100.000

4.900.000

1N

 

6

Móng Cái

3.200.000

3.700.000

4.600.000

6.100.000

6.600.000

7000.000

1N

 

7

Hưng Yên

900.000

1.200.000

1.600.000

2.100.000

2.500.000

3.200.000

1N

 

8

Hải Phòng

1.700.000

2000.000

2.600.000

3.600.000

3.900.000

4.500.000

1N

 

9

Thái Nguyên

1.500.000

1.700.000

2.100.000

2.500.000

2.900.000

3.500.000

1N

 

10

Bắc Cạn

2.700.000

3000.000

3.600.000

4.100.000

4.800.000

5.900.000

1N

 

11

Cao Bằng

3.200.000

3.700.000

4.800.000

5.800.000

6.3000.000

7.900.000

2N

 

12

Vĩnh Yên

1.500.000

1.700.000

2.100.000

2.400.000

3.300.000

4.300.000

1N

 

13

Việt Trì

1.700.000

2000.000

2.600.000

3.100.000

3.600.000

4.500.000

1N

 

14

Phú Thọ

1.700.000

2000.000

2.600.000

3.100.000

3.700.000

4.600.000

1N

 

15

Yên Bái

2.300.000

2.600.000

3.300.000

3.800.000

4.300.000

5.500.000

1N

 

16

Lào Cai

3.700.000

4000.000

6.200.000

7.200.000

7.900.000

8.700.000

2N

 

18

Tuyên Quang

2.500.000

2.800.000

3.600.000

4.100.000

4.900.000

5.200.000

1N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Hà giang

3.800.000

4.200.000

5.200.000

6.200.000

7.500.000

8.500.000

2N

 

20

Hòa Bình

1.000.000

1.200.000

2.100.000

2.600.000

3.300.000

4.500.000

1N

 

21

Sơn La

3000.000

3.400.000

5.700.000

6.200.000

7.300.000

8.200.000

2N

 

22

Điện Biên

 

5.500.000

 

6.000.000

 

8.300.000

 

9.300.000

 

10.000.000

 

11.500.000

 

2N

 

23

Sơn Tây

 

1000.0000

 

1.300.000

 

2.100.000

 

2.600.000

 

3.300.000

 

4.300.000

 

1N

 

24

Sóc Sơn

 

700.000

 

900.000

 

1.800.000

 

2.100.000

 

2.800.000

 

3.500.000

 

1N

 

25

Đông Anh

 

600.000

 

 

800.000

 

1.300.000

 

1.700.000

 

2000.000

 

2.700.000

 

1N

 

26

Hà Nam

 

1000.000

 

1.300.000

 

 

1.800.000

 

2.100.000

 

3000.000

 

3.900.000

1N

 

27

Nam Định

 

1.500.000

 

1.700.000

 

2.900.000

 

3.200.000

 

3.800.000

 

4.800.000

 

1N

 

29

Ninh Bình

 

1.300.000

 

1.600.000

 

2.800.000

 

3.100.000

 

3.600.000

 

4.500.000

1N

 

30

Thanh Hóa

 

2.500.000

 

2.800.000

 

3.200.000

 

4.200.000

 

5000.000

 

 

6000.000

 

1N

 

31

Vinh

3000.000

3.300.000

4.700.000

5.700.000

6.500.000

7.500.000

1N

 

 

32

Hà Tĩnh

 

4000.000

 

4.500.000

 

6.300.000

 

6.900.000

 

7.500.000

 

8.500.000

 

2N

 

 

33

Quảng Bình

 

5000.000

 

5.700.000

 

7.300.000

 

8.300.000

 

9.500.000

 

11.000.000

 

2N

 

 

34

Quảng Trị

 

6.200.000

 

6.700.000

 

8.300.000

 

10.300.000

 

11.500.000

 

13000.000

 

2N

 

 

35

 

 

Huế

 

7.700.000

 

8000.000

 

13.500.000

 

15.500.000

 

17.500.000

 

19.500.000

 

3N

 

 

36

Đà Nẵng

 

9.000.000

 

9.800.000

 

15.500.000

 

17.500.000

 

19.700.000

 

23.500.000

 

4N

 

 

37

Tam Đảo

 

1000.000

 

1.300.000

 

1.800.000

 

2.500.000

 

 

 

1N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Tell
0462 979 935
x
0918 106236
Ms. Thanh Tuyền (HN)
0989503460
Mr. Triển (TPHCM)
0905 576 245
Mrs. Phạm Hạnh
0169.722.9952